Switch to full style
Pouze dotazy a odpovědi! Dýmky, tabák apod.
Téma uzamknuto

Pravidla "reklamy" na Foru Dýmka.net

09 bře. 2005, 16:05

Nová pravidla reklamy, platná od 25.1.2009.

Obecná pravidla

1. Na fóru dymka.net je reklama (včetně inzerce a dalších příbuzných institutů) obecně zakázána. Zákaz platí pro reklamu explicitní i skrytou, činěnou na účet vlastní i jiného. Výjimky jsou povoleny za předpokladů uvedených dále. Tyto výjimky se vztahují pouze na reklamu, která úzce souvisí s tématem „dýmka.“
2. Pro povolená reklamní vlákna a příspěvky se zřizuje zvláštní místnost - "Nabídka / poptávka". V jiných částech Fora je reklama zakázaná (reklama výslovně vyžádaná, spadající do toku diskuse, „nekomerční“ apod. bude posuzována mírněji).
3. Veškerá reklama musí být užitečná, přiměřená, v souladu s dobrými mravy a prezentovaná pouze v přiměřené míře. Reklama, která lze charakterizovat jako „spam“, bude potírána nejpřísněji.
4. Moderátoři mají právo dle svého uvážení upravit, přesunout nebo smazat jakýkoli příspěvek, který má co do činění s „reklamou“, a to bez udání důvodu. Toho samozřejmě nebude zneužíváno , bude se postupovat podle těchto pravidel a přispěvatel bude informován „v rámci možností“.
5. Administrátor může zablokovat nebo smazat účet uživatele, který se nebude těmito pravidly řídit, a to především při opakovaných prohřešcích.
6. Moderátoři a administrátoři mohou v odůvodněných případech povolit individuální výjimku z Pravidel reklamy, nebo naopak zakázat činnost jinak Pravidly povolenou.

Pravidla pro zvláštní místnost - "Nabídka / poptávka"

7. Místnost je určena především pro reklamní vlákna a příspěvky, které splňují obecná pravidla uvedená výše.
8. Dýmka.net je nekomerční projekt a obecně na ní není místo pro komerční reklamu. Základním kritériem při posuzování přípustnosti reklamy je užitečnost a zajímavost pro uživatele. V příspěvcích se nesmí objevit cena.
9. Profesionálové (tedy především výrobci a prodejci dýmek a tabáku), si smějí založit každý jedno vlákno určené pro přiměřenou prezentaci sebe či nabízeného zboží, služeb atd. V úvodním příspěvku se profesionál stručně, avšak dostatečně představí a uvede na sebe kontakty, především odkaz na svou vlastní webovou prezentaci. V přiměřených časových intervalech může upozorňovat na zajímavé akce které u něj probíhají, na nový sortiment apod. Mezi novými příspěvky musí být odstup alespoň 1 měsíc, jinak jen přes žádost na moderátora místnosti. Úpravu stávajících příspěvků může profesionál činit bez časového omezení.
10. Individuální inzerenti. Jde o uživatele, kteří se potřebují zbavit přebytečného dýmkařského vybavení ( nevhodný dárek, dědictví, končí s kouřením, tabák nechutná…) Inzerce musí mít vysloveně výjimečný charakter (tedy nikoli že např. někomu co měsíc „náhodou“ přebude jedna Dunhillka ). Každý inzerent si smí založit jedno vlákno. Inzertní vlákna či příspěvky budou smazány 1 měsíc od zveřejnění, pokud moderátor nerozhodne jinak.
11. Není-li zřejmé, zda je uživatel „profesionál“ nebo „individuální inzerent“, stejně jako v případě jiných nejasností, rozhoduje moderátor místnosti. Pokud si nejste jisti, zda váš chystaný příspěvek je v souladu s Pravidly, nejprve konzultujte věc s moderátorem místnosti přes Soukromou zprávu.
12. Místnost může být využita i pro další obdobná témata, např. pro výměnu tabákových vzorků.

Tato pravidla nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění.


-----------------------------------------------------------------------stará pravidla platná od 9.3.2005 do 25.1.2009 píše:Forum Dýmka.net je především místem pro diskusi, navíc je v tradici Dýmky.tk nezávislé a nekomerční. Z těchto důvodů není Forum vhodným místem pro klasickou reklamu, ať již publikovanou zdarma nebo za úplatu. Na druhou stranu má být Dýmka.net prostředkem šíření informací z oblasti dýmkaření, a neradi bychom jich čtenáře zbavovali přísnou cenzurou . Proto bude otázka reklamy řešena kompromisně, v duchu hesla „všeho s mírou".

Vezměte prosím v potaz tato pravidla:

1. Moderátoři mají právo dle svého uvážení smazat nebo upravit jakýkoliv příspěvek, který má co dočinění s „reklamou“, a to bez udání důvodu. Toho samozřejmě nebude zneužíváno , bude se postupovat podle těchto pravidel a přispivatel bude informován „v rámci možností“.
2. Administátor může za stejných podmínek smazat účet uživatele, který se nebude těmito pravidly řídit, a to především při opakovaných prohřešcích.
3. Na Foru je, až na naprosté výjimky, nepřípustná reklama z oborů, které nemají s tématem „dýmka“ nic, nebo jen velmi málo společného. Reklama, která jde charakterizovat jako „spam“, bude potírána nejpřísněji.
4. Reklama tématicky příbuzná je povolena, ovšem musí se řídit těmito pravidly. Forum není služba, kterou byste mohli využívat jako bezplatné reklamní místo.
5. Reklama je možná jen v přiměřené míře. Musí být užitečná, přiměřená, v souladu s dobrými mravy. Nesmí se objevovat často, nebo dokonce pravidelně. Splnění těchto podmínek je na posouzení moderátora, jehož případnými pokyny je třeba se řídit.
6. Právo psát reklamní příspěvky není stejné pro všechny registrované uživatele. Mají ho, až na výjimky, pouze ti uživatelé, kteří se účastní života Fora, tedy přispívají do běžných diskusí, navštěvují srazy pipE-clubu apod. „Zasloužilí členové“ budou ze strany moderátorů omezováni nejméně. Ostatní uživatelé musí naopak těchto pravidel dbát co nejpečlivěji.
7. Reklama vyžádaná, spadající do toku diskuse apod. bude posuzována mírněji.
8. Reklamní příspěvek by neměl svou „komerčnost“ dávat explicitně najevo, protože působí rušivě a je v rozporu s duchem těchto pravidel. Krátká zmínka v tématicky příslušném threadu bude tolerována spíš, než půlstránková reklama nebo výpis z vašeho katalogu ve vlastním threadu. Nejlepší postup - nastínit o co jde a zasílat bližší informace e-mailem na požádání.
9. Tato pravidla jsou určena především těm uživatelům, kteří zastupují subjekt, na nějž je reklama činěna, popř jsou takovýmto subjektem. V přiměřeném rozsahu budou ovšem použita na všechny registrované uživatele, především kvůli obtížnému prokazování výše uvedeného. V žádném případě nemají za úkol omezovat vzájemné informování mezi dýmkaři.
10. Tato pravidla nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění, případy reklamy, které doposud nebyly řešeny ad hoc jsou tedy naprosto v pořádku.

Re: Pravidla "reklamy" na Foru Dýmka.net

25 led. 2009, 17:56

Dnes jsem zveřejnil nová pravidla reklamy, prosím, přečtěte si je.

Re: Pravidla "reklamy" na Foru Dýmka.net

15 úno. 2009, 11:15

Upřesnil jsem znění bodu 9, který připouštěl jinou interpretaci

z

9. Profesionálové (tedy především výrobci a prodejci dýmek a tabáku), si smějí založit každý jedno vlákno určené pro přiměřenou prezentaci sebe či nabízeného zboží, služeb atd. V úvodním příspěvku se profesionál stručně, avšak dostatečně představí a uvede na sebe kontakty, především odkaz na svou vlastní webovou prezentaci. V přiměřených časových intervalech (min. 1 měsíc, jinak jen přes žádost na moderátora místnosti) může upozorňovat na zajímavé akce které u něj probíhají, na nový sortiment apod.

na

9. Profesionálové (tedy především výrobci a prodejci dýmek a tabáku), si smějí založit každý jedno vlákno určené pro přiměřenou prezentaci sebe či nabízeného zboží, služeb atd. V úvodním příspěvku se profesionál stručně, avšak dostatečně představí a uvede na sebe kontakty, především odkaz na svou vlastní webovou prezentaci. V přiměřených časových intervalech může upozorňovat na zajímavé akce které u něj probíhají, na nový sortiment apod. Mezi novými příspěvky musí být odstup alespoň 1 měsíc, jinak jen přes žádost na moderátora místnosti. Úpravu stávajících příspěvků může profesionál činit bez časového omezení.
Téma uzamknuto